Vybrať šablónu
50% ho
tovo

30 dní aplikácie zadarmo

Na aký e-mail Vám môžeme poslať prístup do aplikácie?

(ak e-mail s prístupmi nedorazí do 5 minút, skontrolujte aj hromadné a spam)

Novela zákona o sociálnom poistení prináša v apríli dobré správy
08. 04. 2021

Novela zákona o sociálnom poistení prináša v apríli dobré správy

Súčasná situácia ohľadom počtu infikovaných na ochorenie Covid-19 na Slovensku nie je momentálne veľmi priaznivá. Hoci očakávame postupné zlepšovanie a čoskoro snáď aj uvoľňovanie pravidiel, novela zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudla platnosť tento mesiac, by mala pomôcť najmä rodinám a zamestnaným pacientom.

Pandemická PN a OČR bude od apríla vyššia

Nárok na zvýšené pandemické nemocenské a pandemické ošetrovné budú mať v apríli ekonomicky najcitlivejšie skupiny, ktorými sú zamestnaní pacienti a rodičia. Štandardnú PN bude možné čerpať dlhšie ako rok a úpravou prešlo aj vyplácanie covidového príplatku.

Keďže pre zníženie rizika šírenia nákazy je potrebné dodržiavať karanténu, v mnohých prípadoch tak môže dôjsť k výpadku príjmu. Za mesiac apríl 2021 poberatelia pandemického nemocenského a pandemického ošetrovného budú môcť čerpať zvýšené dávky, ktoré budú po novom predstavovať až 75% denného vymeriavacieho základu. Výška dávok sa tak priblíži dennému vymeriavaciemu základu čistej mzdy zamestnanca a jej maximum môže dosiahnuť až 1669,50 €. Vláda dostala splnomocnenie od parlamentu na predlžovanie pandemickej PN a pandemickej OČR v závislosti od aktuálnych potrieb a situácie.

Štandardná výška PN sa predlžuje

Pandémia so sebou priniesla aj odklad rôznych zdravotníckych úkonov, v dôsledku čoho mohli zostať zamestnanci dlhodobo práceneschopní. Doposiaľ bola možnosť štandardnej PN po dobu jedného roka, no po novom sa platnosť predlžuje o ďalší rok, pokiaľ pacientovi skončila obdobie čerpania štandardnej PN počas trvania krízy. Je však potrebné zaslať do Sociálnej poisťovne písomnú žiadosť o predĺžení práceneschopnosti, no následne už nie je potrebné čakať na schválenie a rozhodnutie, poisťovňa dávku rovno vyplatí.

Máte nárok na covidový príplatok?

Ako je to s covidovým príplatkom? V súčasnosti môže zamestnanec čerpať 25% úrazový covidový príplatok v prípade, že povaha jeho práce alebo vykonávanej činnosti predstavuje vyššie riziko nákazy a zamestnanec sa ochorením Covid-19 nakazil práve pri výkone tejto činnosti. Výška covidového príplatku sa vymeriava z hrubého denného základu príjmu. Taktiež tento zamestnanec môže čerpať pandemickú PN.

Petra Ukázková
Autor: Petra Ukázková

Ako poradca pracujem od roku 2008. Prieskumy ukazujú, že až 80% ľudí sa v priebehu života stretne s určitými finančnými problémami. Asi Vás teraz prekvapí, že vo väčšine prípadov nie je problém v tom, že by ľudia málo zarábali, ale chyba je v zlom zaobchádzaní a hospodárení s peniazmi.

Tento web Vám pomôže vyznať sa v zložitom svete finančných produktov. Stačí si prečítať niekoľko článkov na tomto webe a uvidíte, že základný prehľad sa Vám dostane pod kožu veľmi rýchlo. Žiadny "finančný poradca" potom nebude mať šancu Vás akokoľvek obalamutiť. Profesia finančného poradenstva v SR utrpela mnoho škrabancov.